Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi (SCCMG) is een koepelorganisatie in de gemeente Leeuwarden. De organisatie is in 2006 opgericht en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De emancipatie, participatie en de integratie van haar doelgroep staat voorop. Om dit te bereiken organiseert SCCMG diverse activiteiten

zoals cursussen, excursies, culturele- en bezinningsactiviteiten, voorlichtingsactiviteiten en activiteiten op het gebied van integratie en emancipatie. Naast de hier voorgenoemde activiteiten ontwikkelen wij specifieke projecten gericht op jongeren, vrouwen en ouderen. Ook geeft SCCMG informatie en ondersteuning aan haar achterban en algemene instellingen. In samenwerking met gemeente, wijkteams, wijkpanels, buurtorganisaties, Palet, diverse migrantenorganisaties en diverse werkgroepen worden gerichte projecten ontwikkeld en uitgevoerd welk ten gunste komt aan onze achterban.

Stichting SCCMG vindt het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Maar stichting SCCMG vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in de stad vandaar dat wij onze Cultureel Centrum openstellen voor allerlei burgerinitiatieven, buurt- en wijkgerichte activiteiten in de wijk Oldegalileen/Bloemenbuurt.

Producten

Neem contact op

 

Kantoor

De Linde 10
8939 BT Leeuwarden

 

Bel ons

Telefoon : 058 - 288 24 08

Overige

IBAN: NL45 RABO 0120 2848 71
RSIN/Fiscaalnummer: 8152.78.809
KVK nr.: 01112101