Steun de verbouwingskosten

Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi (SCCMG) is elf jaar bezig met het inzamelen van geld om een pand te kunnen kopen ten behoeve van de culturele activiteiten voor Hindostanen in Noord-Nederland. SCCMG heeft na ruim vier jaar onderhandelen met gemeente Leeuwarden een geschikt onderkomen weten te vinden. Het monumentale pand aan de Oldegalileen 129 in Leeuwarden is door gemeente Leeuwarden sedert 10 november jl. voor een symbolisch bedrag van één euro bij de notaris overgedragen aan SCCMG. Dit symbolische bedrag is exclusief kosten koper.

Het monumentale pand kent een prachtige geschiedenis. Het heeft in het verleden gediend als bakkerij, wat zijn sporen heeft nagelaten. Nadien heeft het pand gediend als wijkcentrum. De laatste zes jaar heeft het gefunctioneerd als dansschool. De functie van wijkcentrum komt – nu SCCMG eigenaar van het pand is – terug. Na acht jaar gaat de wijkvereniging starten met allerlei activiteiten in het cultureel centrum. Op deze wijze hebben wij een directe binding met de wijk en omgeving. De ontwikkelingen kunt u vanaf 2018 volgen op de website van SCCMG.

Door in het verleden opgelopen brandschade en achterstallig onderhoud staat SCCMG een enorme verbouwing te verwachten. Deze verbouwing start per 1 maart 2018. Inmiddels hebben we de gesprekken met verschillende bouwbedrijven teruggebracht tot één bouwbedrijf, met wie SCCMG in zee gaat. De verbouwing bedraagt € 400.000,-. Inmiddels heeft het bestuur van SCCMG € 300.000,- aan middelen kunnen werven. Wij komen een bedrag van €100.000,- tekort.

Wij vragen u om ons eenmalig financieel te steunen. Dit doet u door uw vrijwillige bijdrage over te maken op het volgende bankrekeningnummer NL45RABO120284871 ten name van Stichting Mahatma Gandhi. Vermeld hierbij: bijdrage verbouwingskosten, uw naam, adres en woonplaats.

SCCMG is met ingang van 1 januari 2016 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat u mogelijk uw gift/donatie kunt aftrekken van de belasting. Voor meer informatie http://www.belastingdienst.nl/anbi. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Autar op het telefoonnummer 06 48 18 22 33.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!