Mededeling

De officiële opening van Cultureel Centrum Mahatma Gandhi stond gepland op 26 juni en de open dag op zaterdag 29 juni aanstaande. Helaas moeten wij deze verplaatsen naar 13 september aanstaande.

Bouwbedrijf R. Kingma is eind juni klaar met de verbouwing. Tijdens de verbouwing kregen wij te maken met diverse tegenslagen. Vanaf november 2018 is een groep van ongeveer zes vrijwilligers bezig werkzaamheden te verrichten in de weekenden en door de week op de avonden. Zij zorgen voor voorbereidend werk voor het bouwbedrijf, hierbij kunt u denken aan: sloopwerk, opruimen van puin, voorbereiding vervanging dakleer, stucwerk tegelwerk, schilderwerk, plaatsen van systeemplafond. Na oplevering zijn er nog diverse werkzaamheden: keuken plaatsten, diverse installatie-werkzaamheden, verven, schoonmaken, leggen van vloeren in diverse ruimtes en het plaatsen van verlichting.

De nieuwe data zijn vastgesteld.

– De officiële opening op 13 september as. van 14.30 – 17.00 uur

– Open dag gecombineerd met een wijkfeest op 14 september as.

Wilt u deze data reserveren in uw agenda? Nadere informatie volgt nog.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen op het mobielnummer 06-48182233.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur