Aanvraag Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
Stichtingen kunnen vrijgesteld worden van het betalen van BTW. Hiervoor is de zogenaamde ANBI-regeling in het leven geroepen. SCCMG heeft bewust gekozen om de organisatie aan te melden voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt aantrekkelijk voor donateurs om te doneren! Voor de donateur van een gift is het goed om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting.

Enkele voordelen die de ANBI status opleveren zijn:

  • SCCMG betaalt geen erf- of schenkingsbelasting voor donaties of erfenissen die zij voor algemeen belang gebruikt.
  • Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting
  • Wanneer je deze status hebt dan hoef je over de geworven donaties en gelden geen BTW af te dragen.
  • Sommige fondsen stellen als eis dat je een ANBI-status hebt anders kun je zelf geen subsidieaanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.