Beloningsbeleid
Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi Leeuwarden (SCCMG) is een rechtspersoon (vrijwilligersorganisatie) met ideele maatschappelijke doelstellingen die niet uitvoerbaar zijn zonder vrijwilligers. De werkzaamheden en activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen worden geheel uitgevoerd door vrijwilligers. De bijdrage van de vrijwilligers bestaat uit het beschikbaar stellen van tijd en deskundigheid. Dit sluit goed aan bij de veranderende verzorgingstaak en terugtredende overheid. In hoofdlijnen kan worden vastgesteld dat het bestuur van SCCMG het beleid bepaald en de vrijwilligers dit uitvoeren. De taken van de vrijwilligers worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. De organisatievorm van SCCMG is afgestemd op de realisatie van haar doelstellingen/ statuten en activiteiten en werkzaamheden die hieruit voortvloeien.