Jaarverslag 2015 en 2016
Overleg gemeente omtrent realisatie Cultureel Centrum Mahatma Gandhi: Het bestuur heeft vele malen overleg gehad met gemeente Leeuwarden. Het overleg was zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Centraal stonden de onderhandelingen m.b.t. Buurthuis Oldegalileen/Bloemenbuurt. Ook is er diverse keren overleg geweest met het wijkpanel Bloemenbuurt/Oldegalileen. De onderhandelingen met gemeente Leeuwarden gingen voornamelijk over de aankoop van Buurthuis Bloemenbuurt/Oldegalileen. De insteek van SCCMG was het pand voor een symbolische bedrag van de gemeente te kopen voor de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap. Al snel merkten wij dat dit niet haalbaar was; indien het pand aangekocht zou worden de bezetting van het pand niet volledig opgevuld kon worden met activiteiten. Dit maakte dat het bestuur van SCCMG een nieuw strategie moest bedenken, namelijk: de buurtactiviteiten onderbrengen in het Cultureel Centrum van SCCMG. Deze strategie maakte dat zowel bij de ambtenaren als bij de wethouders ruimte ontstond voor nieuwe onderhandelingen. Uiteindelijk kwam in november 2016 het voorlopige besluit om het pand met bijbehorende grond voor een symbolische bedrag over te dragen aan SCCMG. Naar alle waarschijnlijkheid is het voorlopige koopovereenkomst medio januari 2017 klaar vanuit de gemeente. Er moet dan nog juridisch onderzocht worden of de koopovereenkomst voldoet aan de voorwaarden die tijdens de onderhandelingen met gemeente zijn besproken. Volgens de planning zal de notariële overdracht eind april/begin mei plaatsvinden.

Crowdfunding actie gestart in november 2016
SCCMG doet mee met de crowdfund actie. De actie is gericht op het inrichten van de keuken van het Cultureel Centrum. Met de crowdfund actie hopen wij een bedrag van € 5.000,= binnen te kunnen halen. We zijn in de wijk Bloemenbuurt/Oldegalileen gestart met huis-aan-huisverkoop van roti en bara. Over deze verkoopactie zijn wij tevreden. Naast de crowdfund actie worden er gericht sponsors benaderd die delen van de professionele keuken willen sponsoren. Je moet mensen enthousiast maken, overtuigen en meekrijgen zodat ook zij zich willen inzetten om van het initiatief een succes te maken. Vanuit de buurt wordt positief gereageerd op de komst van het Cultureel Centrum. Mensen geven aan dat zij bereid zijn zich in te zetten als vrijwilliger. Vind je het leuk om campagne te voeren in de buurt, om de crowdfund actie van SCCMG te ondersteunen of wil je een financiële bijdrage leveren? Neem dan contact op met Asha Autar, telefoonnummer 06-14977061.

Grote club actie
In 2016 hebben wij wederom mee gedaan met de Grote Club actie. Met weinig vrijwilligers hebben wij in totaal 450 loten verkocht. De netto opbrengst van de loten verkoop was € 1.080,-. De opbrengst wordt geïnvesteerd in het aanschaffen van een nieuwe keuken. Wij willen een ieder die een lot gekocht heeft bedanken voor hun steun.

Samenwerking met derden
Het bestuur is op dit moment een samenwerkingsovereenkomst aan het voorbereiden omtrent de samenwerking met wijkpanel Bloemenbuurt/Oldegalileen. De samenwerkingsovereenkomst is in conceptvorm al ontwikkeld en wordt juridische getoetst op haalbaarheid. Het bestuur van SCCMG heeft alle vertrouwen in een duurzame samenwerking met het wijkpanel, alle andere maatschappelijke organisaties en met de burgers in de wijk. Het bestuur van SCCMG hoopt dat de burgers vanuit de wijk ook bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor het Cultureel Centrum.