De operationele doelstellingen van Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi
1. Het fungeren als aanspreekpunt voor de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de Hindogemeenschap in Leeuwarden en omgeving;
2. Het behartigen van de belangen zowel bij de lokale, provinciale en nationale overheid;
3. Het in stand houden en creëren van voorzieningen voor de Surinaamse gemeenschap in Leeuwarden en omgeving;
4. Het bevorderen van sociale, economische en maatschappelijke participatie van de Surinaamse gemeenschap en in het bijzonder de Hindogemeenschap in Leeuwarden en omgeving;
5. Het adviseren, ondersteunen en versterken van de sociale netwerk;
6. Stimuleren van lokale en regionale samenwerking tussen Surinaamse en algemene maatschappelijke organisaties;
7. Het geven van voorlichting over normen en waarden en de wijze waarop deze binnen het Hindoeïsme zijn gestructureerd en het organiseren van educatieve activiteiten, de Holi-, immigratie- en Divali viering;
8. In samenwerking ontwikkelen van specifieke projecten gericht op ouderen, jongeren en vrouwen;
9. Het realiseren van een cultureel centrum voor de Surinaamse-/Hindogemeenschap in Leeuwarden.