Samenwerking met derden
Het bestuur is op dit moment een samenwerkingsovereenkomst aan het voorbereiden omtrent de samenwerking met wijkpanel Bloemenbuurt/Oldegalileen. De samenwerkingsovereenkomst is in conceptvorm al ontwikkeld en wordt juridische getoetst op haalbaarheid. Het bestuur van SCCMG heeft alle vertrouwen in een duurzame samenwerking met het wijkpanel, alle andere maatschappelijke organisaties en met de burgers in de wijk. Het bestuur van SCCMG hoopt dat de burgers vanuit de wijk ook bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor het Cultureel Centrum.