Samenwerking met derden
Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen SCCMG, het WOB en De Groene Apotheek. 

Het bestuur van SCCMG heeft alle vertrouwen in een duurzame samenwerking met het wijkpanel, alle andere maatschappelijke organisaties en met de burgers in de wijk. Het bestuur van SCCMG hoopt dat de burgers vanuit de wijk ook bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor het Cultureel Centrum.