Verbouwingskosten Cultureel Centrum Mahatma Gandhi
Inmiddels heeft SCCMG op basis van programma-eisen drie offertes laten opmaken door drie verschillende bouwbedrijven. Of het plan financieel haalbaar is, is afhankelijk van de achterban. De plannen worden collectief met de achterban in januari 2017 besproken. Zonder financiele ondersteuning is het plan niet haalbaar. We hebben alle vertrouwen in ons achterban omdat in het verleden door verschillende mensen mondelinge toezeggingen zijn gedaan nl “op het moment dat jullie al een plek hebben en de plannen zo ver zijn kan je op mijn steun rekenen”. Het bestuur gaat zoveel mogelijk huisbezoeken afleggen om de Surinaamse gemeenschap te mobiliseren om financieel bij te dragen om dit voor elkaar te krijgen. Als het Cultureel Centrum volgens de wensen van SCCMG verbouwd wordt, dan biedt dit ruimte aan ongeveer 300 gasten. Het is een uniek project. Het bestuur van SCCMG is van mening dat van januari 2017 t/m juli 2017 ontzettend veel werk verzet moet worden.