Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het hart van de stichting. Een ieder neemt zijn eigen kwaliteit mee. Met een beperkte groep vrijwilligers die ontzettend veel veldwerk verrichten, bereiken wij onze idealen. Het zijn kanjers! Zonder de vrijwilligers was het ons nooit gelukt om te bereiken wat wij allemaal bereikt hebben en waar wij nu met SCCMG staan.

Wil je als vrijwilligers actief worden of mee helpen met collecteren neem dan contact op met ons via telefoonnummer 06 14 97 70 61.