Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk staat enorm in de belangstelling. Er zijn vrijwilligers in soorten en maten. Daarvoor is geen format, ieder neemt zijn eigen kwaliteit mee! Met een beperkte groep vrijwilligers die ontzettend veel veldwerk verrichten, bereiken wij onze idealen. Het zijn kanjers! Zonder de vrijwilligers was het ons nooit gelukt om te bereiken wat wij allemaal bereikt hebben en waar wij nu met SCCMG staan. Binnenkort willen wij huis-aan-huis collecteren. Dit is afhankelijk van de vergunning en of deze ons toegekend wordt. Wil je als vrijwilligers actief worden of mee helpen met collecteren neem dan contact op onze secretariaat, telefoonnummer 06-14977061