Over SCCMG Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi, staat voor de belangen van Surinamers in het noorden van Nederland. Op dit moment met als doel het realiseren van een eigen pand, waar traditie, religie, taal, eetgewoonten, kleding, zang, dans en muziek gewaarborgd blijven.  Bestuur Het bestuur van SCCMG bestaat uit vijf bestuursleden, ieder met een eigen portefeuille. De leden van het bestuur zijn: – De heer R. Karamat (Voorzitter) – Mevrouw A. Autar-Etwaroe (Penningmeester) – De heer R. Harpal (Secretaris) – De heer R. Sital (Bestuurslid) – De heer V. Autar (Bestuurslid) Visie De wens om een eigen Mandir te realiseren in de omgeving van Leeuwarden waar de Hindostaanse cultuur gewaarborgd blijft. Tevens moet onze Mandir een veilige huisvesting zijn om religieuze en culturele activiteiten te waarborgen. Daarnaast streeft men naar een herkenbare Hindostaanse organisatie die de belangen van de gemeenschap in het openbaar en extern behartigt, daar waar nodig specifieke projecten opzet in samenwerking met derden. Doelstellingen
  • Deelname Milan festival met als doel werven van donateurs, sponsoren en middelen (27 t/m 29 juli).
  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten in Leeuwarden met als doel werven van sponsoren welke SCCMG willen steunen.
Beleidsplan In de afgelopen 30 jaar heeft de Hindostaanse gemeenschap in Nederland zich ontwikkeld van een relatief kleine en onzichtbare gemeenschap tot een van de meest succesvolle minderheidsgroepen. In het algemeen kan worden gesteld dat de integratie van Hindoestanen in de Nederlandse samenleving op de zogeheten structurele dimensie goed is verlopen. Klik hier om verder te lezen Klachten Bent u het niet eens met onze ondersteuning of heeft u klachten? Dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Stuur uw schriftelijke klacht op naar het adres vermeld onder contact. Tevens kunt u uw klacht kenbaar maken via e-mail. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@sccmg.nl.